P.W.STALKOMAT - Tabele DOR

Tabele Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego [DOR]

[DOR] Zawiesia Linowe 1-cięgnowe w zależności od użytej liny i sposobu zawieszania
Średnica
liny
[mm]
DOR w[T]
PN-M-84732
DOR w[T]
PN-EN-13414-1
Obwiązanie α ≤ 7º α ≤ 90º α ≤ 120º DOR w[T]
PN-EN-13414-1
Obwiązanie
8 0,63 0,7 0,8
x
DOR
2,0
x
DOR
1,4
x
DOR
1,0
x
DOR
1,4 0,8
x
DOR
10 1,0 1,05 2,1
11 1,2 1,3 2,6
12 1,6 1,55 3,1
13 1,6 1,8 3,6
14 2,0 2,12 4,24
16 2,5 2,7 5,4
18 3,2 3,4 6,8
20 4,0 4,35 8,7
22 5,0 5,2 10,4
24 5,0 6,3 12,6
26 6,3 7,2 14,4
28 8,0 8,4 16,8
32 10,0 11,0 22,0
36 12,5 14,0 28,0
40 16,0 17,0 34,0
44 20,0 21,0 42,0

[DOR] Zawiesia Linowe Wielocięgnowe w zależności od użytej liny i sposobu zawieszania
Średnica
liny
[mm]
Dopulszczalne Obciążenie Robocze
[DOR]
Pojedynczego
Cięgna
Dwucięgnowe Trzy- i Czterocięgnowe Jednopętlowe Dwupętlowe
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 60º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 90º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 90º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 90º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 90º
DOR w [T]
PN-M-84732
DOR w [T]
PN-EN-13414-1
X DOR POJEDYNCZEGO CIĘGNA
1,4 1,0 1,12 2,1 1,5 1,4 1,0 2,8 2,0
8 0,63 0,7
10 1,0 1,05
11 1,2 1,3
12 1,6 1,55
14 2,0 2,12
16 2,5 2,7
18 3,2 3,4
20 4,0 4,35
22 5,0 5,2
24 5,0 6,3
26 6,3 7,2
28 8,0 8,4
32 10,0 11,0
36 12,5 14,0
40 16,0 17,0
44 20,0 21,0

[DOR] Zawiesia Łańcuchowe 1-cięgnowe w zależności od użytego łańcucha i sposobu zawieszania
Średnica
lańcucha
[mm]
PN-EN
818-5
PN-EN
818-4
obwiązanie α ≤ 3º α ≤ 90º α ≤ 120º podtrzymanie
α ≤ 3º
obwiązanie
Kl.4 [T] Kl.8 [T] Kl.10 [T] Sposób wyznaczania DOR
6 0,5 1,12 1,4 0,8 x DOR 2,0 x DOR 1,4 x DOR 1,0 x DOR 2,0 x DOR 0,8 x DOR
7 0,75 1,5 1,9
8 1,0 2,0 2,5
10 1,6 3,15 4,0
13 2,65 5,3 6,7
16 4,0 8,0 10,0
18 5,0 10,0 12,5
19 5,6 11,2 14,0
20 6,3 12,5 19,0
22 7,5 15,0 20,0
26 10,6 20,0
26 10,6 20,0
32 16,0 32,0

[DOR] Zawiesia Łańcuchowe Wielocięgnowe w zależności od użytego łańcucha i sposobu zawieszania
Średnica
łańcucha
[mm]
Dopuszczalne
obciążenie
robocze
[DOR]
pojedynczego
cięgna zawiesia
łańcuchowego
Dwucięgnowe Trzy- i czterocięgnowe Jednopętlowe Dwupętlowe
PN-EN
818-5
PN-EN
818-4
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 60º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 90º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 90º
α ≤ 90º
β ≤ 45º
α ≤ 120º
β ≤ 90º
Kl.4[T] Kl.8[T] Kl.10[T] Sposób wyznaczenia Dopulszczalnego Obciążenia Roboczego [DOR]
Zawiesi Wielocięgnowych
X DOR POJEDYNCZEGO CIĘGNA
6 0,5 1,12 1,4 1,4 1,0 1,12 2,1 1,5 1,4 1,0 2,8 2,0
7 0,75 1,5 1,9
8 1,0 2,0 2,5
10 1,6 3,15 4,0
13 2,65 5,3 6,7
16 4,0 1,6 1,8
18 5,0 10,0 12,5
19 5,6 11,2 14,0
20 6,3 12,5 19,0
22 7,5 15,0 20,0
26 10,6 20,0
32 16,0 32,0

[DOR] w [KG] Zawiesia Poliestrowe 1-cięgnowe w zależności od użytej taśmy i sposobu zawieszania
TYP TYP ZPP,E-E, E-ED JEDNOWARSTWOWE TYP ZPP,E-E, E-ED DWUWARSTWOWE TYP ZPO JEDNOWARSTWOWE TYP ZPO DWUWARSTWOWE TYP ZPK [WĘŻOWE]
SPOSÓB ZASTOSOWANIA
SZEROKOŚĆ TAŚMY
30 x 3,5 500 400 1000 1000 800 2000 1000 800 2000 1600 1000 800
60 x 3,5 1000 800 2000 2000 1600 4000 2000 1600 4000 3200 2000 1600
90 x 3,5 1500 1200 3000 3000 2400 6000 3000 2400 6000 4800 3000 2400
120 x 3,5 2000 1600 4000 4000 3200 8000 4000 3200
150 x 3,5 2500 2000 5000 4000 10000 5000 4000
180 x 3,5 3000 2400 6000 6000 4800 12000 6000 4800
240 x 7 8000 6400 16000 8000 6400
300 x 7 10000 8000 20000 10000 8000
POMIĘDZY 10T A 20T jako CZTEROWARSTWOWE 12000 9600
15000 12000
20000 16000
25000 20000
Możliwe jest wykonanie zawiesi o większym udzwigu


[DOR] w [KG] Zawiesia Poliestrowe Wielocięgnowe w zależności od użytej taśmy i sposobu zawieszania
Typ Zawiesia Jednocięgnowe Dwucięgnowe Trzycięgnowe Czterocięgnowe
Szerokość
taśmy
30 x 3,5 500 700 1000 1050
30 x 7 1000 1400 2000 2100
60 x 7 2000 2800 4000 4200
90 x 7 3000 4200 6000 6300
120 x 7 4000 5600 8000 8400
150 x 7 5000 7000 10000 10500
180 x 7 6000 8400 12000 12600
240 x 7 8000 11200 16000 16800


Copyright 2018 by STALKOMAT SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone